Zasady wynajmu

OKRES WYNAJMU i CENA

 • podane ceny netto obejmują wynajem krzeseł i stołów do 3 dni (wliczając dzień montażu i demontażu)
 • cena wynajmu na każdy kolejny dzień jest ustalana indywidualnie i wynosi od 30% ceny podstawowej
 • za wypożyczane krzesła i stoły pobieramy niekiedy kaucję zwrotną ustalaną indywidualnie
 • okres wynajmu wynosi maksymalnie do 7 dni

ZAMÓWIENIE i PŁATNOŚĆ

 • zamówienia na wynajem krzeseł i stołów przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail)
 • przyjęcie zamówienia potwierdzamy fakturą proforma z podaniem całkowitej jego wartości
 • klient potwierdza złożenie zamówienia przez wpłacenie 50% zadatku; który nie podlega zwrotowi
 • zmiany (zwiększenie lub wymiana) w zamówieniu przyjmujemy na min. 3 dni przed realizacją
 • klient dokonuje zapłaty końcowej za wynajem najpóźniej przy dowozie i montażu mebli
 • faktury wystawiamy niezwłocznie po wykonaniu usługi i wysyłamy e-mailem
 • minimalna wartość zamówienia wynosi 400 zł netto

TRANSPORT i MONTAŻ

 • wynajem krzeseł i stołów prowadzimy wyłącznie z naszym transportem
 • koszt transportu (dowozu + odbioru) uzależniony jest od wielkości zamówienia i miejsca dowozu na terenie lewobrzeżnej Warszawy i powiatu Warszawskiego-Zachodniego koszt transportu wynosi:
  - od 250 zł dla samochodu dostawczego 3,5 t, z windą
  - od 600 zł dla samochodu ciężarowego 8 t lub 12 t, z windą
 • koszt transportu poza Warszawę ustalamy z klientem indywidualnie (od 1,40 zł/km netto)
 • dowóz lub odbiór krzeseł i stołów w godzinach nocnych (22,00 - 6,00) to koszt dodatkowy od 200 zł netto
 • transport na miejsce oddalone od miejsca rozładunku samochodów lub transport na piętro jest dodatkowo płatny i jego koszt wynosi od 100 zł netto
 • rozstawienie krzeseł (+ ew. założenie pokrowców) jest dodatkowo płatny - 1 zł/szt.

ZASADY UŻYTKOWANIA

 • klient użytkuje krzesła i stoły zgodnie z ich przeznaczeniem i zwraca je w stanie niepogorszonym oraz niewymagającym sprzątania dla jego demontażu i/lub odbioru
 • klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia krzeseł i stołów powstałe w okresie wynajmu, nawet te, które są spowodowane przez osoby trzecie, niezwiązane z klientem uszkodzenia wynajmowanych krzeseł i stołów uzgadniamy przy odbiorze w porozumieniu z klientem
 • rozliczenie uszkodzeń realizujemy na podstawie protokołu podpisanego przez klienta